JADUAL KEJOHANAN
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

TARIKH MASA KOD ACARA KELAS PERINGKAT REKOD PEMENANG
AHAD 03-07-2022
03-07-202208:30 PAGIRAPTAI
03-07-202208:30 PAGI101LONTAR PELURUL15AKHIR 13.81MSMBSP
03-07-202208:30 PAGI102LOMPAT JAUHP18AKHIR 4.85MSMSP
03-07-202208:30 PAGI103LOMPAT KIJANGL15AKHIR 12.58MSMTS
03-07-202210:30 PAGI104LONTAR PELURUP15AKHIR 9.85MSMAJ
03-07-202210:30 PAGI105LOMPAT JAUHL18AKHIR 6.31MSMSPK
03-07-202210:30 PAGI106LOMPAT KIJANGP15AKHIR 9.97MSMBS
ISNIN 04-07-2022
04-07-202208:00 PAGIUPACARA PERASMIAN
04-07-202209:45 PAGIACARA PENYAMPAIAN HADIAH
04-07-202210:00 PAGI201LOMPAT TINGGIL15AKHIR 1.75MSMPLM
04-07-202210:00 PAGI202LONTAR PELURUP12AKHIR 8.54MZONSL
04-07-202210:00 PAGI203LOMPAT JAUHL15AKHIR 6.00MSMBL
04-07-202210:00 PAGI204LEMPAR CAKERAP18AKHIR 28.84MSMSP
04-07-202210:00 PAGI205 / 217100 METERP12SEPARUH AKHIR (2) 13.50S
04-07-202210:05 PAGI206 / 218100 METERL12SEPARUH AKHIR (2) 12.28S
04-07-202210:10 PAGI207 / 219 / 227100 METERP15SARINGAN (7) 13.16S
04-07-202210:25 PAGI208 / 220 / 228100 METERL15SARINGAN (7) 10.91S
04-07-202210:40 PAGI209 / 221 / 229100 METERP18SARINGAN (6) 13.15S
04-07-202210:55 PAGI210 / 222 / 230100 METERL18SARINGAN (7) 11.03S
04-07-202211:15 PAGIACARA PENYAMPAIAN HADIAH
04-07-202211:25 PAGIREHAT
04-07-202202:30 PETANG211MEREJAM LEMBINGP18AKHIR 28.33MSMSMP
04-07-202202:30 PETANG212LONTAR PELURUL12AKHIR 11.95MZONBS
04-07-202202:30 PETANG213LOMPAT TINGGIP18AKHIR 1.46MSMJKCSM
04-07-202202:30 PETANG214LOMPAT JAUHP15AKHIR 4.79MSMBS
04-07-202202:30 PETANG215LOMPAT KIJANGL18AKHIR 13.26MSMSPK
04-07-202202:30 PETANG216LEMPAR CAKERAL18AKHIR 41.55MSMAJ
04-07-202202:30 PETANG217 / 205100 METERP12AKHIR 13.50SZONSP
04-07-202202:35 PETANG218 / 206100 METERL12AKHIR 12.28SZONB
04-07-202202:40 PETANG219 / 227 / 207100 METERP15SEPARUH AKHIR (3) 13.16S
04-07-202202:45 PETANG220 / 228 / 208100 METERL15SEPARUH AKHIR (3) 10.91S
04-07-202202:55 PETANG221 / 229 / 209100 METERP18SEPARUH AKHIR (3) 13.15S
04-07-202203:05 PETANG222 / 230 / 210100 METERL18SEPARUH AKHIR (3) 11.03S
04-07-202203:15 PETANG223 / 314 / 329400 METERP15SARINGAN (4) 64.81S
04-07-202203:30 PETANG224 / 315 / 330400 METERP18SARINGAN (5) 65.75S
04-07-202203:45 PETANG225 / 316 / 331400 METERL15SARINGAN (5) 53.94S
04-07-202204:00 PETANG226 / 317 / 332400 METERL18SARINGAN (6) 51.12S
04-07-202204:10 PETANGACARA PENYAMPAIAN HADIAH
04-07-202204:20 PETANG227 / 219 / 207100 METERP15AKHIR 13.16SSMJKCSM
04-07-202204:25 PETANG228 / 220 / 208100 METERL15AKHIR 10.91SSMJKCSM
04-07-202204:30 PETANG229 / 221 / 209100 METERP18AKHIR 13.15SSMAJ
04-07-202204:35 PETANG230 / 222 / 210100 METERL18AKHIR 11.03SSMKJ
04-07-202204:40 PETANG231 / 333800 METERP15SEPARUH AKHIR (3) 2:38.84S
04-07-202204:55 PETANG232 / 334800 METERP18SEPARUH AKHIR (3) 2:25.13S
04-07-202205:10 PETANG233 / 335800 METERL15SEPARUH AKHIR (5) 2:06.78S
04-07-202205:25 PETANG234 / 336800 METERL18SEPARUH AKHIR (5) 2:03.16S
04-07-202205:40 PETANG2353000 METERLTAKHIR 10:15.78SSMAJ
SELASA 05-07-2022
05-07-202207:40 PAGI3015000 METER JALAN KAKIL15AKHIR 28:31.50SMDBS
05-07-202207:40 PAGI3025000 METER JALAN KAKIP18AKHIR 30:50.09SMST
05-07-202208:30 PAGI303LOMPAT KIJANGP18AKHIR 10.75MSMSP
05-07-202208:30 PAGI304LONTAR PELURUL18AKHIR 13.24MSMAJ
05-07-202208:30 PAGI305LOMPAT TINGGIL18AKHIR 1.88MSMJKCSM
05-07-202208:30 PAGI306LEMPAR CAKERAP15AKHIR 25.32MSMSP
05-07-202208:30 PAGI307LOMPAT JAUHL12AKHIR 5.03MZONSGL
05-07-202208:30 PAGI308 / 323200 METERP12SEPARUH AKHIR (2) 30.2S
05-07-202208:40 PAGI309 / 324200 METERL12SEPARUH AKHIR (2) 26.1S
05-07-202208:50 PAGI310 / 325 / 424200 METERP15SARINGAN (7) 27.49S
05-07-202209:10 PAGI311 / 326 / 426200 METERP18SARINGAN (5) 27.85S
05-07-202209:30 PAGI312 / 327 / 425200 METERL15SARINGAN (7) 23.62S
05-07-202209:50 PAGI313 / 328 / 427200 METERL18SARINGAN (7) 22.97S
05-07-202210:30 PAGI314 / 329 / 223400 METERP15SEPARUH AKHIR (2) 64.81S
05-07-202210:50 PAGI315 / 330 / 224400 METERP18SEPARUH AKHIR (2) 65.75S
05-07-202211:10 PAGI316 / 331 / 225400 METERL15SEPARUH AKHIR (2) 53.94S
05-07-202211:10 PAGI317 / 332 / 226400 METERL18SEPARUH AKHIR (3) 51.12S
05-07-202211:20 PAGIACARA PENYAMPAIAN HADIAH
05-07-202211:30 PAGIREHAT
05-07-202202:30 PETANG318LONTAR PELURUP18AKHIR 10.42MSMCT
05-07-202202:30 PETANG319LOMPAT JAUHP12AKHIR 4.19MZONG
05-07-202202:30 PETANG320LOMPAT TINGGIP15AKHIR 1.49MSMDBS
05-07-202202:30 PETANG321LEMPAR CAKERAL15AKHIR 50.07 MSMI
05-07-202202:30 PETANG322MEREJAM LEMBINGP15AKHIR 24.84MSMSP
05-07-202202:30 PETANG323 / 308200 METERP12AKHIR 30.2SZONSP
05-07-202202:35 PETANG324 / 309200 METERL12AKHIR 26.1SZONKKM
05-07-202202:40 PETANG325 / 424 / 310200 METERP15SEPARUH AKHIR (3) 27.49S
05-07-202202:55 PETANG326 / 426 / 311200 METERP18SEPARUH AKHIR (2) 27.85S
05-07-202203:10 PETANG327 / 425 / 312200 METERL15SEPARUH AKHIR (3) 23.62S
05-07-202203:25 PETANG328 / 427 / 313200 METERL18SEPARUH AKHIR (3) 22.97S
05-07-202203:40 PETANG329 / 314 / 223400 METERP15AKHIR 64.81SSMAJ
05-07-202203:45 PETANG330 / 315 / 224400 METERP18AKHIR 65.75SSMAJ
05-07-202203:50 PETANG331 / 316 / 225400 METERL15AKHIR 53.94SSMAJ
05-07-202203:55 PETANG332 / 317 / 226400 METERL18AKHIR 51.12SSMTI
05-07-202204:05 PETANG333 / 231800 METERP15AKHIR 2:38.84SSMBL
05-07-202204:15 PETANG334 / 232800 METERP18AKHIR 2:25.13SSMAJ
05-07-202204:25 PETANG335 / 233800 METERL15AKHIR 2:06.78SSMB
05-07-202204:35 PETANG336 / 234800 METERL18AKHIR 2:03.16SSMAJ
05-07-202204:45 PETANG3373000 METERPTAKHIR 11:36.40SSMAJ
RABU 06-07-2022
06-07-202207:40 PAGI4013000 METER JALAN KAKIP15AKHIR 16:57.35SMDBS
06-07-202207:40 PAGI402LOMPAT TINGGIP12AKHIR 1.33MZONSL
06-07-202207:40 PAGI403MEREJAM LEMBINGL15AKHIR 47.43MSMBS
06-07-202208:30 PAGI4041500 METERP15AKHIR 5:42.75SSMBL
06-07-202208:40 PAGI4051500 METERP18AKHIR 5:09.40SSMAJ
06-07-202208:50 PAGI4061500 METERL15AKHIR 4:33.92SSMB
06-07-202209:00 PAGI4071500 METERL18AKHIR 4:18.1SSMAJ
06-07-202209:10 PAGI408 / 4304 X 400 M MEDLEY B15MIXSEPARUH AKHIR (3)
06-07-202209:25 PAGI409 / 4314 X 400 M MEDLEY B18MIXSEPARUH AKHIR (3)
06-07-202209:40 PAGIACARA PENYAMPAIAN HADIAH
06-07-202209:50 PAGI410 / 422110 METER LARI BERPAGARL15SEPARUH AKHIR (2) 15.15 S
06-07-202210:00 PAGI411 / 423110 METER LARI BERPAGARL18SEPARUH AKHIR (3) 15.18 S
06-07-202210:10 PAGI412 / 420100 METER LARI BERPAGARP15SEPARUH AKHIR (3) 17.25 S
06-07-202210:20 PAGI413 / 421100 METER LARI BERPAGARP18SEPARUH AKHIR (2) 18.13 S
06-07-202210:30 PAGI414 / 41880 METER LARI BERPAGARP12SEPARUH AKHIR (2) 15.19 S
06-07-202210:40 PAGI415 / 41980 METER LARI BERPAGARL12SEPARUH AKHIR (2) 12.55 S
06-07-202211:00 PAGIACARA PENYAMPAIAN HADIAH
06-07-202211:10 PAGIREHAT
06-07-202203:00 PETANG416LOMPAT TINGGIL12AKHIR 1.42MZONKKM
06-07-202203:00 PETANG417MEREJAM LEMBINGL18AKHIR 52.84MSMAJ
06-07-202203:00 PETANG418 / 41480 METER LARI BERPAGARP12AKHIR 15.19 SZONBS
06-07-202203:05 PETANG419 / 41580 METER LARI BERPAGARL12AKHIR 12.55 SZONBS
06-07-202203:10 PETANG420 / 412100 METER LARI BERPAGARP15AKHIR 17.25 SSMKJ
06-07-202203:15 PETANG421 / 413100 METER LARI BERPAGARP18AKHIR 18.13 SSMAJ
06-07-202203:20 PETANG422 / 410110 METER LARI BERPAGARL15AKHIR 15.15 SSMAJ
06-07-202203:30 PETANG423 / 411110 METER LARI BERPAGARL18AKHIR 15.18 SSMKJ
06-07-202203:40 PETANG424 / 325 / 310200 METERP15AKHIR 27.49SSMAJ
06-07-202203:45 PETANG425 / 327 / 312200 METERL15AKHIR 23.62SSMAJ
06-07-202203:50 PETANG426 / 326 / 311200 METERP18AKHIR 27.85SSMAJ
06-07-202203:55 PETANG427 / 328 / 313200 METERL18AKHIR 22.97SSMB
06-07-202204:00 PETANG4284 X 100 METERP12AKHIR 54.90S
06-07-202204:05 PETANG4294 X 100 METERL12AKHIR 53.2S
06-07-202204:15 PETANG430 / 4084 X 400 M MEDLEY B15MIXAKHIR SMBS
06-07-202204:25 PETANG431 / 4094 X 400 M MEDLEY B18MIXAKHIR SMAJ
06-07-202204:30 PETANGUPACARA PENUTUPAN